Aktualizace Windows 10 verze 1803

V poslední době se množí problémy a dotazy ohledně problémů po aktualizaci Windows 10 verzi 1803,

Ve verzi 1803 Microsoft omezil komunikaci po síti protokolem SMB 1.0. Dále také zakázal aplikacím spuštěným ze sítě komunikaci s ostatními zařízeními v síti i na internetu, pokud je toto zařízení připojeno pomocí protokolu SMB nižším než 2.0″

Microsoft sítový protokol SMB nižší než 2.0 považuje za nebezpečný a dovolí sice program spustit a bude Vám zdánlivě vše fungoval správně, ale v okamžiku když spustíte v rámci Heliosu, nějakou úlohu, která potřebuje na síť, typicky EET ověření DIČ, načtení dat z ARES, dojde k chybě. Problém je v tom, že naše firma sama byla propagátorem nastavení sítí na tento nižší protokol, protože před tím, než byl Helios RED upraven na novější protokoly tak docházelo k různým problémům na síti. Z tohoto důvodu jsme museli přistoupit k nastavení nižšího protokolu SMB jak na straně serveru tak na straně klienta.

Dle vyjádření společnosti Asseco a dle zkušeností z praxe, pokud využíváte aktuální verze sw je nezbytně nutné přejí s touto aktualizací Windows na verzi SMB 2.0 a vyšší. Stačí nastavit na straně serveru na straně stanice by mě dojít automaticky k přizpůsobení.

Jak zjistíte jaký protokol používá Váš server ?

Proro ověření jakým protokolem komunikuje daná stanice s Windows 10 se serverem je možné použít tento postup:
Ve Windows hledání, nebo Start a Windows PowerShell je potřeba Spustit jako správce a do tohoto řádku napsat a potvrdit Enterem: Get-SmbConnection

 

 

 

 

 

 

 

Ve výsledné tabulce jsou zobrazena všechna připojení k serverům včetně verze SMB použitého protokolu.

Dobře:

 

 

 

 

 

 

Špatně:

 

V případě, že je připojení nižší než verze 2, pak je třeba na straně serveru provést povýšení komunikačního protokolu SMB na verzi 2 a vyšší.
Stanice Windows 10 se při dalším připojení automaticky přizpůsobí a použije nejvyšší možný protokol. Na stanici s Windows 10 tedy není potřeba dělat žádné změny.

Pokud používáte jako server Microsoft Server 2003 či Windows XP, tak do těchto OS nelze podporu protokolu SMB 2 již doplnit.

Řešení v Helios Red v10

V Helios Red verze 10 byly provedeny úpravy, které tento problém obchází použitím volání z lokálního disku.
Upraveny byly funkce: odeslání dokladů do EET, ověření spolehlivosti plátce DIČ, stahování update verzí, stahování informací na plochu, informace z Creditcheck.

 

 

Rubriky: HELIOS Red | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktualizace Windows 10 verze 1803

GDPR

Ochrana osobních údajů obecně

Legislativa

Zjednodušeně řečeno, GDPR je nový evropský zákon, který spojil dohromady osvědčená pravidla ochrany osobních údajů z různých států s hledisky kybernetické bezpečnosti, snadného elektronického sdílení a zároveň i ochrany práv lidí při robotizovaném zpracování. Celý název zní „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“.

Co musí instituce dle GDPR nařízení dělat

Nařízení GDPR jsou platná pro všechny, zajištění souladu však vyžaduje selektivní přístup v závislosti na oborové zaměření a rozsah zpracování osobních údajů. Ucelené řešení stojí na čtyřech pilířích – právním, procesním, technickém a myšlenkovém.

S GDPR by měly být spojeny minimálně tyto kroky:

 • Analýza, kde jsou ve firmě uchovávány osobní údaje – to se týká dokumentů a dat v elektronické i listinné podobě
 • Zhodnocení procesů, co se s daty děje, k čemu je firma využívá, kdo s nimi pracuje a jak
 • Zhodnocení technické – aplikace, databáze, operační systémy, hardware, zabezpečení
 • Zhodnocení rizik, návrh opatření a stanovení postupu zavedení potřebných opatření
 • Úprava procesů, zavedení norem, popř. zvolení pověřence (DPO)
 • Implementace nových pravidel a procesů zpracování osobních dat
 • Zprovoznění technických opatření

Informační systém může být v tomto procesu pouze jedním z nástrojů k dosažení cílů stanovených GDRP. Produkt HELIOS Red bude rozšiřován o funkcionality s tímto tématem související a poskytujících podporu k dosažení vybraných požadavků nařízení.

Firma JTV nabízí pomoc se záváděním opatření a analýzou rizik spojeným s příslušným nařízením vlády ohledně GDPR. Zeptejte se nás s čím Vám můžeme pomoci.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem GDPR

Pracovní plocha Helios RED

Na plochu jednotlivých programů či na úvodní obrazovku lze přidat několik informačních boxů (kliknutím na ikonu Informace na plochu na ploše programu), zobrazujících informace dat jednotlivých modulů vztažené k aktuálnímu datu. Lze si nechat zobrazovat tyto typy informací.

 • Informace o výročích – v tomto informačním boxu si lze zobrazit kdo má svátek, narozeniny či ve firmě pracuje již X let. Lze nastavit kolik dní před a po termínu svátku / narozenin tuto informaci zobrazovat. Data se získávají z Personalistiky
 • Přijaté faktury – zde se mohou zobrazovat informace o příchozích fakturách dle data splatnosti a částky. Lze si např. nechat zobrazit došlé faktury nad 10 000 tři dny před datem splatnosti.
 • Vydané faktury – zde se zobrazují informace o nezaplacených vydaných fakturách. Mohu si zde nastavit např. nezaplacené faktury po splatnosti nad 5 000.
 • Nevyřízené reklamace – v tomto boxu je seznam dosud nevyřízených reklamací seřazení dle termínu pro její vyřízení.
 • Naplánovaná jednání – pokud je v seznamu jednání v partnerech uveden termín příštího jednání, tak se může zobrazovat v tomto informačním boxu. Lze nastavit, kolik dní před jednáním se zde má ukázat.

Celý příspěvek

Rubriky: HELIOS Red, Víte že .... ? | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovní plocha Helios RED

Helios RED je napojen na CreditCheck

Volba CreditCheck

 

CreditCheck 

Do programu HELIOS Red byla doplněna informace o kredibilitě firmy. Uživatelé systému HELIOS Red si tak přímo v aplikaci mohou ověřit bonitu firem. Data jsou poskytována serverem CreditCheck.cz a informace se v systému HELIOS Red zobrazují ve formě „semaforu“ v pásu ikon, na kartě partnera a při výběru partnerů podbarvením.
V prostředí HELIOS Red, při použití dané organizace, dojde ke kontrole, v jaké skupině CreditCheck je organizace zařazena, a může dojít k upozornění. Ověření kredibility je funkční pouze pro česká IČ.
Jednotlivé barvy „semaforu“ určují, zda jsou o firmě známy informace, které mohou mít vliv na bonitu Celý příspěvek

Rubriky: HELIOS Red, Víte že .... ? | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Helios RED je napojen na CreditCheck

Legislativní změny Helios RED v modulu mzdy

Nové redukční hranice pro náhradu za nemoc
Od 1.1.2013 platí nové redukční hranice pro náhradu za prvních 21 dnů nemoci: 1.RH = 151,03; 2.RH = 226,63; 3.RH = 453,08. Hodnoty se použijí při výpočtu redukovaného průměru pro náhrady. Mění se zaokrouhlování mezivýsledků – jednotlivé mezivýsledky (90% do 1.RH, 60% do 2.RH a 30% do 3.RH) se nezaokrouhlují, zaokrouhluje se až výsledný redukovaný průměr, a to na haléře nahoru.

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Byla doplněna průměrná mzda v národním hospodářství za 1.-3.čtvrtletí 2012 – 24 408 Kč a upraven název volby v menu na „Povinný podíl zaměstnávání OZP“. Podle § 67 odst. 4 zákona o zaměstnanosti se od 1. 1. 2012 pro účely zaměstnanosti považují za osoby se zdravotním postižením i ty osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne posouzení. Tato úprava se týká osob, jejichž zdravotní stav byl posouzen po 1. 1. 2012. Při výpočtu povinného podílu tedy program pracuje s daty ukončení invalidních důchodů 1., 2. nebo 3. stupně tak, že pokud jsou větší nebo rovné 1.1.2012, přičítá k nim 1 rok. (Netýká se ukončení změněné pracovní schopnosti!) Celý příspěvek

Rubriky: HELIOS Red, Víte že .... ? | Štítky: , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Legislativní změny Helios RED v modulu mzdy

Video prezentace

Helios Red - video

Je známa skutečnost, že při seznamování s novým programem je někdy těžké přijít na kloub základním úkonům. Proto aby jste získaly názornou pomůcku připravily pro Vás konzultanti HELIOS Redu v Hradci Králové tyto video návody. Jsou určeny pro Vás, ať již jste zákazníci, kteří program již využívají, nebo se jenom chcete seznámit s tím jak systém vypadá,  případně jak  funguje. A ikdyž je HELIOS Red velmi uživatelsky přívětivý a mnoho věcí lze řešit intuitivně, není nad možnost když Vám někdo kdo s tímto systémem má zkušenosti ukáže názorně jak na to.

Celý příspěvek

Rubriky: HELIOS Red, Stáhněte si HELIOS Red | Štítky: , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Video prezentace

Plán a skutečnost

Helios Red - Plán a skutečnost

V dnešní době jsou kladeny vysoké nároky na vedoucí pracovníky firem, víc než kdy jindy, aby stanovili cíle a prováděli časté kontroly jejich plnění. Proto vznikla funkce, která se jmenuje Plán a skutečnost. Nejedná se o novou funkci, ale ne každý kdo z Helios RED pracuje o této funkci ví. Toto rozšíření umožňuje ve firmách všech velikostí a oblastí činnosti v rámci produktu Helios RED stanovit plán a následně kontrolovat jeho plnění. Plán je možné stanovit pro vybrané oblasti účetnictví s rozlišení středisek, nebo zakázek. Následně můžete sledovat jejich plnění, či neplnění a tisknout potřebné výkazy pro vyhodnocení.

Velkou předností je, že systém ukládá informace po celou dobu od okamžiku kdy začnete funkci používat. Takže je možné data sledovat od okamžiku kdy jste plány začali stanovovat. Následně kdykoliv v budoucnosti máte tyto informaci v aktuálním roce i zpětně za několik let.

V případě zájmu o podrobnější informace, nebo že by jste chtěli tuto funkci předvést kontaktujte nás.  Cena za tuto funkci je 2300,- bez DPH

Plán a skutečnost je funkce, která do jisté míry rozšiřuje možnosti, které nabízí samostatný modul manažerské vyhodnocování o kterém Vás ale informujeme na jiném místě.

Rubriky: Víte že .... ? | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plán a skutečnost

Funkce reklamace pro HELIOS Red modul SKLAD

Víte že v HELIOS Red je možné evidovat reklamace Vašich zákazníků a stav jejich vyřízení směrem k Vašemu dodavateli ? Pro modul sklad existuje funkce, která se jmenuje reklamace  zahrnuje zejména následující funkce:

 • Zadání reklamace
 • Tisk reklamačního protokolu
 • Sledování stavu reklamce
 • Informace o kontaktování, či nekontaktování zákazníka
 • Způsob řešení reklamace a její uznání, případně neuznání

Celý příspěvek

Rubriky: Víte že .... ? | Štítky: , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Funkce reklamace pro HELIOS Red modul SKLAD

Manažerské vyhodnocování

Modul Manažerské vyhodnocování je určen pro rychlé a operativní získávání informací, jak pro strategické rozhodování, tak pro operativní řízení firmy. Například lze komfortně získat informace o stavu skladů, objemu prodejů a nákupů v kusech, nákupních nebo prodejních cenách, finančním objemu za nakoupené zboží od dodavatelů, nebo za prodané zboží odběratelům. To vše nejen v průběhu  fiskálního roku, ale i za několik let zpátky.

Helios Red - Manažerské vyhodnocování

Modul umožňuje pracovat s daty HELIOS Red a to i za více let zpět.

Zpracovává data z těchto oblastí:

• Nákupy a prodeje – data z modulu Skladová evidence
• Pohledávky a závazky – data z modulu Účetnictví
• Náklady a výnosy – data z modulu Účetnictví
• Mzdy – data z modulu Mzdová evidence

Celý příspěvek

Rubriky: Víte že .... ? | Štítky: , | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Manažerské vyhodnocování

Stabilita HELIOS Red

 • moderní software pro zpracování komplexní podnikové agendy
 • zázemí stabilní firmy (s možností pozdějšího přechodu na vyšší systém)
 • není oborově zaměřen a je vhodný pro různé obory podnikání
 • téměř 4 000 spokojených zákazníků
Rubriky: HELIOS Red | Štítky: | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stabilita HELIOS Red