Pracovní plocha Helios RED

Na plochu jednotlivých programů či na úvodní obrazovku lze přidat několik informačních boxů (kliknutím na ikonu Informace na plochu na ploše programu), zobrazujících informace dat jednotlivých modulů vztažené k aktuálnímu datu. Lze si nechat zobrazovat tyto typy informací.

 • Informace o výročích – v tomto informačním boxu si lze zobrazit kdo má svátek, narozeniny či ve firmě pracuje již X let. Lze nastavit kolik dní před a po termínu svátku / narozenin tuto informaci zobrazovat. Data se získávají z Personalistiky
 • Přijaté faktury – zde se mohou zobrazovat informace o příchozích fakturách dle data splatnosti a částky. Lze si např. nechat zobrazit došlé faktury nad 10 000 tři dny před datem splatnosti.
 • Vydané faktury – zde se zobrazují informace o nezaplacených vydaných fakturách. Mohu si zde nastavit např. nezaplacené faktury po splatnosti nad 5 000.
 • Nevyřízené reklamace – v tomto boxu je seznam dosud nevyřízených reklamací seřazení dle termínu pro její vyřízení.
 • Naplánovaná jednání – pokud je v seznamu jednání v partnerech uveden termín příštího jednání, tak se může zobrazovat v tomto informačním boxu. Lze nastavit, kolik dní před jednáním se zde má ukázat.

Číst dále »

Helios RED je napojen na CreditCheck

Volba CreditCheck

 

CreditCheck 

Do programu HELIOS Red byla doplněna informace o kredibilitě firmy. Uživatelé systému HELIOS Red si tak přímo v aplikaci mohou ověřit bonitu firem. Data jsou poskytována serverem CreditCheck.cz a informace se v systému HELIOS Red zobrazují ve formě „semaforu“ v pásu ikon, na kartě partnera a při výběru partnerů podbarvením.
V prostředí HELIOS Red, při použití dané organizace, dojde ke kontrole, v jaké skupině CreditCheck je organizace zařazena, a může dojít k upozornění. Ověření kredibility je funkční pouze pro česká IČ.
Jednotlivé barvy „semaforu“ určují, zda jsou o firmě známy informace, které mohou mít vliv na bonitu Číst dále »

Legislativní změny Helios RED v modulu mzdy

Nové redukční hranice pro náhradu za nemoc
Od 1.1.2013 platí nové redukční hranice pro náhradu za prvních 21 dnů nemoci: 1.RH = 151,03; 2.RH = 226,63; 3.RH = 453,08. Hodnoty se použijí při výpočtu redukovaného průměru pro náhrady. Mění se zaokrouhlování mezivýsledků – jednotlivé mezivýsledky (90% do 1.RH, 60% do 2.RH a 30% do 3.RH) se nezaokrouhlují, zaokrouhluje se až výsledný redukovaný průměr, a to na haléře nahoru.

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Byla doplněna průměrná mzda v národním hospodářství za 1.-3.čtvrtletí 2012 – 24 408 Kč a upraven název volby v menu na „Povinný podíl zaměstnávání OZP“. Podle § 67 odst. 4 zákona o zaměstnanosti se od 1. 1. 2012 pro účely zaměstnanosti považují za osoby se zdravotním postižením i ty osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne posouzení. Tato úprava se týká osob, jejichž zdravotní stav byl posouzen po 1. 1. 2012. Při výpočtu povinného podílu tedy program pracuje s daty ukončení invalidních důchodů 1., 2. nebo 3. stupně tak, že pokud jsou větší nebo rovné 1.1.2012, přičítá k nim 1 rok. (Netýká se ukončení změněné pracovní schopnosti!) Číst dále »

Video prezentace

Helios Red - video

Je známa skutečnost, že při seznamování s novým programem je někdy těžké přijít na kloub základním úkonům. Proto aby jste získaly názornou pomůcku připravily pro Vás konzultanti HELIOS Redu v Hradci Králové tyto video návody. Jsou určeny pro Vás, ať již jste zákazníci, kteří program již využívají, nebo se jenom chcete seznámit s tím jak systém vypadá,  případně jak  funguje. A ikdyž je HELIOS Red velmi uživatelsky přívětivý a mnoho věcí lze řešit intuitivně, není nad možnost když Vám někdo kdo s tímto systémem má zkušenosti ukáže názorně jak na to.

Číst dále »

Plán a skutečnost

Helios Red - Plán a skutečnost

V dnešní době jsou kladeny vysoké nároky na vedoucí pracovníky firem, víc než kdy jindy, aby stanovili cíle a prováděli časté kontroly jejich plnění. Proto vznikla funkce, která se jmenuje Plán a skutečnost. Nejedná se o novou funkci, ale ne každý kdo z Helios RED pracuje o této funkci ví. Toto rozšíření umožňuje ve firmách všech velikostí a oblastí činnosti v rámci produktu Helios RED stanovit plán a následně kontrolovat jeho plnění. Plán je možné stanovit pro vybrané oblasti účetnictví s rozlišení středisek, nebo zakázek. Následně můžete sledovat jejich plnění, či neplnění a tisknout potřebné výkazy pro vyhodnocení.

Velkou předností je, že systém ukládá informace po celou dobu od okamžiku kdy začnete funkci používat. Takže je možné data sledovat od okamžiku kdy jste plány začali stanovovat. Následně kdykoliv v budoucnosti máte tyto informaci v aktuálním roce i zpětně za několik let.

V případě zájmu o podrobnější informace, nebo že by jste chtěli tuto funkci předvést kontaktujte nás.  Cena za tuto funkci je 2300,- bez DPH

Plán a skutečnost je funkce, která do jisté míry rozšiřuje možnosti, které nabízí samostatný modul manažerské vyhodnocování o kterém Vás ale informujeme na jiném místě.

Funkce reklamace pro HELIOS Red modul SKLAD

Víte že v HELIOS Red je možné evidovat reklamace Vašich zákazníků a stav jejich vyřízení směrem k Vašemu dodavateli ? Pro modul sklad existuje funkce, která se jmenuje reklamace  zahrnuje zejména následující funkce:

 • Zadání reklamace
 • Tisk reklamačního protokolu
 • Sledování stavu reklamce
 • Informace o kontaktování, či nekontaktování zákazníka
 • Způsob řešení reklamace a její uznání, případně neuznání

Číst dále »

Manažerské vyhodnocování

Modul Manažerské vyhodnocování je určen pro rychlé a operativní získávání informací, jak pro strategické rozhodování, tak pro operativní řízení firmy. Například lze komfortně získat informace o stavu skladů, objemu prodejů a nákupů v kusech, nákupních nebo prodejních cenách, finančním objemu za nakoupené zboží od dodavatelů, nebo za prodané zboží odběratelům. To vše nejen v průběhu  fiskálního roku, ale i za několik let zpátky.

Helios Red - Manažerské vyhodnocování

Modul umožňuje pracovat s daty HELIOS Red a to i za více let zpět.

Zpracovává data z těchto oblastí:

• Nákupy a prodeje – data z modulu Skladová evidence
• Pohledávky a závazky – data z modulu Účetnictví
• Náklady a výnosy – data z modulu Účetnictví
• Mzdy – data z modulu Mzdová evidence

Číst dále »

Stabilita HELIOS Red

 • moderní software pro zpracování komplexní podnikové agendy
 • zázemí stabilní firmy (s možností pozdějšího přechodu na vyšší systém)
 • není oborově zaměřen a je vhodný pro různé obory podnikání
 • téměř 4 000 spokojených zákazníků

Podpora HELIOS Red

 • kvalitní systém podpory – pravidelné update, rozsáhlá partnerská síť
 • telefonický nebo e-mailový hotline patří ke standardu
 • průvodce důležitými procesy (videosekvence)
 • možnost stahování aktualizací aplikace přímo z webu
 • program vždy v souladu s platnými zákony

Funkčnost HELIOS Red

 • modulární stavebnicový systém, který obsahuje moduly Účetnictví, Daňová evidence, Bankovní operace, Zápočty a penalizace, Mzdy a personalistika, Majetek, Fakturace, Sklady, Nákup a prodej, Zakázky a Obchodní partneři (CRM)
 • můžete začít používat verzi zdarma — HELIOS Red START
 • propracovaná funkcionalita a návazná řešení (e-shopy a jiné)
 • napojení na periferie (e-shop, čtečky, platební karty)
 • široké možnosti uživatelského přizpůsobení (například generátor sestav)
 • snadné, rychlé a intuitivní ovládání
 • možnost automatického zaúčtování salda a pokladny
 • přiznání k dani z přidané hodnoty lze vytvořit již z prvotních dokladů – není nutné jejich zaúčtování
 • elektronická podání daňových přiznání, mzdových evidenčních listů, měsíčních přehledů pro SSZ, a dalších
 • automatizované zpracování zálohových faktur
 • propracované uživatelské nastavení a přístupová práva
 • mzdová evidence a personalistika na vysoké úrovni
SILVER PARTNER

JTV CZ

Helios SILVER PARTNER

Typ partnera: Autorizovaný implementační partner
Působí v regionech: Zlínský kraj
Anotace: Prodej, implementace, školení, konzultace a servis k ekonomickému informačnímu systému Helios Red. Dodávky komplexního řešení včetně výpočetní techniky.

Kontaktujte nás