Manažerské vyhodnocování

Modul Manažerské vyhodnocování je určen pro rychlé a operativní získávání informací, jak pro strategické rozhodování, tak pro operativní řízení firmy. Například lze komfortně získat informace o stavu skladů, objemu prodejů a nákupů v kusech, nákupních nebo prodejních cenách, finančním objemu za nakoupené zboží od dodavatelů, nebo za prodané zboží odběratelům. To vše nejen v průběhu  fiskálního roku, ale i za několik let zpátky.

Helios Red - Manažerské vyhodnocování

Modul umožňuje pracovat s daty HELIOS Red a to i za více let zpět.

Zpracovává data z těchto oblastí:

• Nákupy a prodeje – data z modulu Skladová evidence
• Pohledávky a závazky – data z modulu Účetnictví
• Náklady a výnosy – data z modulu Účetnictví
• Mzdy – data z modulu Mzdová evidence

Modul má sloužit vedoucím pracovníkům k vyhodnocování různých ukazatelů potřebných pro vyhodnocování a plánování (např. mzdové náklady za  střediska, porovnání prodeje výrobků v  průběhu roku za posledních X let, náklady na určitou zakázku od zahájení práce na zakázce až po její ukončení apod.)

Pro každou ze čtyř uvedených oblastí jsou předdefinované systémové pohledy na data (systémové definice). Uživatel však má možnost vytvářet si i svoje uživatelské definice. Každá systémová definice i každá uživatelská definice se zobrazí jako jedna položka submenu pro danou oblast. Pomocí definice přístupových práv (nastavuje se v konfiguraci
modulu pro každou definici) se může zakázat přístup do jednotlivých definic, pak se daná definice nebude nabízet ani v menu.
S  daty získanými dle jednotlivých definic lze pracovat po  zvolení příslušné položky submenu (jak už bylo řešeno výše, pro každou definici se vytváří samostatná položka v submenu). Data se zobrazí v seznamu záznamů a lze je ještě dále filtrovat, tisknout, využít generátor sestav, lze nadefinovat a vytisknout grafy, data lze vyexportovat do Excelu, do PDF, do Wordu, do TXT. S využitím Rozšířeného nastavení seznamu záznamů lze nastavit vzhled gridu, zvýraznění některých hodnot, nadefinovat vlastní výpočtové sloupce. V konfiguraci modulu si uživatel definuje cesty k potřebným datům
(modul Účetnictví, Skladová evidence, Mzdová evidence) za  roky, které ho zajímají.

V případě zájmu o podrobnější informace, nebo že by jste chtěli tuto funkci předvést kontaktujte nás.